ONDERZOEK & KWALITEIT

 

De beste zorg kan worden geleverd – in welke tak van de zorg & welzijn dan ook – wanneer deze aansluit bij de belevingswereld van de cliënten / patiënten. Kortom: wanneer er gewerkt wordt vanuit het cliëntperspectief. Daarmee is de informatie die ‘opgehaald’ wordt bij de mensen die de zorg (nu of in de toekomst) ontvangen, wellicht meer waardevol dan welke andere informatie dan ook.

stroke1

De kern boven water

Helder Advies haalt de kern van de behoeften van cliënten naar boven. Door persoonlijk met ze in contact te treden, op gestructureerde en onderbouwde wijze. Bijvoorbeeld door middel van:

En dan …?

Deze informatie is de voedingsbodem om verbeteringen door te voeren in werkwijzen, strategieën of structuren. Soms kunnen dit grote veranderingen zijn, maar vaak gaat het om de kleine ombuigingen. Want een klein verschil kan al tot een groot succes leiden, heb ik in al die jaren vaak gezien.

Zoals gezegd: vanuit Helder Advies treedt ik persoonlijk in contact met de mensen die het betreft. Daarmee is het onderzoek altijd kwalitatief van aard. Heeft u echter behoefte aan cijfermatig – meer kwantitatief – onderzoek? Dat is zeker mogelijk, dit gebeurt dan in samenwerking met lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen.

stroke1

Enkele voorbeelden
van onderzoek & kwaliteit

  • Voor Zorgbelang Friesland hield Helder Advies individuele interviews rondom de overgang naar het nieuwe zorgstelsel. Dit heeft geresulteerd in verbeteringen in de indicatie en zorgtoewijzing.
  • In opdracht van PGO-support, heeft Helder Advies de Obesitasvereniging ondersteund in het ontwikkelen van kwaliteitscriteria ten behoeve van de richtlijn. Dit gebeurde op basis van het inventariseren van ervaringen van jongeren met obesitas. Dat project resulteerde in een voorlichtingsanimatie.
  • In de verstandelijk gehandicaptenzorg heeft Helder Advies spiegelgesprekken gehouden met de centrale cliëntenraad, verwanten op locatie en medewerkers. Dit resulteerde in verbetering van contacten tussen werknemers en verwanten, maar vooral leverde het een bijdrage aan de kwaliteit van leven én werken.

Help, ik was verdwaald in de zorg