Spiegelgesprekken

Wat is een spiegelgesprek?

Een spiegelgesprek is een groepsgesprek onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Er wordt een groep van 6-10 patiënten/cliënten/medewerkers uitgenodigd om te praten over wat er bij hen leeft of juist over vragen die bij de instelling leven. Artsen, zorgverleners en / of hulpverleners zitten hier in een tweede kring (buitenkring) omheen. De toehoorders in de buitenkring luisteren alleen maar, zij mogen niet reageren. Aan het einde van het gesprek wordt de buitenkring erbij betrokken. De buitenkring mag verduidelijkende vragen stellen of vertellen hoe zij de besproken thema’s ervaren. Ze gaan niet in discussie of in de verdediging.

De kracht van spiegelgesprekken

De kracht van een spiegelgesprek schuilt in het luisteren van de buitenkring naar de ervaringen, dilemma’s en zorgen van de binnenkring. Dit levert inzicht op wat er leeft bij patiënten/cliënten of medewerkers. Over wat niet wordt besproken vanwege de waan van de dag. Een spiegelgesprek kan leiden tot wederzijds begrip. Tot verbeteracties of vervolggesprekken waarbij gevoelens en beleving centraal staan in plaats van meningen en (voor)oordelen.