Focusgroep

Bij een focusgroep hebben de deelnemers een gemeenschappelijk kenmerk (bijv. een ziekte). De groep wisselt van gedachten over onderwerpen die betrekking hebben op dit kenmerk onder leiding van een ervaren gespreksleider. Vaak wordt een letterlijk uitgeschreven verslag van het gesprek gemaakt voor onderzoeksdoeleinden. Is er geen sprake van onderzoek, dan wordt een verslag gemaakt dat als input dient voor een volgende bijeenkomst. Een focusgroep kan meerder keren samenkomen totdat dataverzadiging is bereikt.