stroke1

Lotgenotencontact helpt!

Resultaten internationale literatuurstudie

Heeft lotgenotencontact effect op de ervaren gezondheid? Jazeker!

Na meer dan 10 jaar de cursussen lotgenotencontact te hebben gegeven vroeg ik mij af of er wetenschappelijk bewijs is dat lotgenotencontact helpt; verandert er iets in de ervaren gezondheid van deelnemers. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen (Academie voor Verpleegkunde) zochten, op mijn verzoek, antwoord op deze vraag. Met verrassende uitkomsten, zoals positieve effecten op zowel de fysieke als psychische gesteldheid van mensen die wel lotgenotencontact hebben. Dit is niet alleen onderzocht in enquĂȘteonderzoek, maar ook in trials (effect met en zonder lotgenotencontact vergeleken). Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat lotgenotencontact ertoe doet en niet alleen herkenning en erkenning oplevert. Het kan bijvoorbeeld ook leiden tot therapietrouw en effectievere behandeling.