OVER ANNEKE

_

stroke1

De oorsprong

Ik ben als jonge vrouw opgeleid en gaan werken als verpleegkundige. Na een aantal jaren in de wijk te hebben gewerkt, ging ik bepakt en bezakt met idealen naar Benin in West-Afrika. De kindersterfte zou drastisch dalen dankzij onze inzet. Er was (veel) geld, er was goede wil bij Unicef, bij het tropeninstituut, bij mij en bij de Benineese collega’s. In de loop van mijn verblijf groeide bij mij (en bij anderen) het besef dat om kindersterfte werkelijk te laten dalen, er meer nodig was dan even alle kinderen vaccineren (dat op zich al moeilijk genoeg was). Hoe kom je erachter wat dan de werkelijke oorzaak is en wat er echt moet gebeuren?

stroke1

De ommekeer in denken

De grote ommekeer voor mij kwam toen de onderzoekers van de universiteit van Wageningen mij voorstelden om in de dorpen gesprekken te organiseren met de moeders over kindersterfte. De moeders spraken over vervuild drinkwater, slecht en te weinig voedsel, lange afstanden naar een echte kliniek, de kou ’s nachts, de warmte overdag, de muggen en parasieten. Deze moeders waren (terecht) niet zo bezig met vaccinatie. Ze hadden recht op vaccinatie, maar de werkelijke problemen lagen op een ander en ingewikkelder vlak. Deze ervaring heeft mij diepgaand gevormd en is de rode draad gebleven in mijn werk. Het gaat niet om onze ideeën en een aanbod. Het gaat niet om de regels. Het gaat om wat écht nodig is. En dat kan per individu en per gemeenschap verschillen.

stroke1

Van denken naar doen

Bij terugkeer in Nederland ging ik Verplegingswetenschappen studeren. Ook het afstudeeronderzoek heb ik gedaan bij ernstig zieke kinderen en hun ouders: aan hen heb ik gevraagd wat zij nodig hadden. In die tijd nog heel ongewoon.

Na twee jaar bij de Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie te hebben gewerkt, wist ik het zeker: een bijdrage leveren aan een samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Dat is mijn persoonlijke missie en passie. Daar kan ik mijn kwaliteiten het beste inzetten: mensen inspireren, creatief denken, komen met onorthoxe oplossingen en processen begeleiden zijn mijn kwaliteiten. Dat geeft me energie.

stroke1

Helder Advies

In 2003 zette ik Helder Advies op in combinatie met een kleine aanstelling in het onderwijs aan de Academie voor Verpleegkunde. Nog steeds bezig met de vernieuwing vanuit het perspectief van de gebruiker. De invalshoek van patiënten/cliënten en burgers op de inrichting van de samenleving, is mijn missie en ervaar ik als mijn opdracht. Immers: als iemand met een rolstoel ergens naartoe kan, is het bereikbaar voor praktisch iedereen. Als we de samenleving dusdanig inrichten dat blinde mensen zelfstandig met de trein kunnen, dan kunnen alle mensen die wat slechter zien óók met de trein.

Helder Advies is een eenmanszaak, maar ik werk het liefst met anderen samen. Ik zoek per opdracht partners die aanvullende kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten hebben. Zodat we een sterk team vormen.