Privacy Policy

Helder Advies, gevestigd aan Hofstede de Grootkade 35 9718 KB Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Deze vindt u op de contactpagina op helder-advies.nl/contact.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Helder Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Helder Advies verzamelt geen persoonsgegevens van de websitebezoekers. Via google analytics worden uitsluitend geanonimiseerde aantallen bezoekers verzameld.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Deze categorie behoort niet tot onze doelgroep en zal de website ook niet bezoeken.

 

Doel en grondslag van verwerken persoonsgegevens

Helder Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om contact met u op te nemen, te bezoeken of een dienst te leveren
 • Helder Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Helder Advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Bewaartermijn

Helder Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (zolang de termijn niet opnieuw wordt verlengd):

 • Indien u een factuur ontvangt voor een dienst of een offerte aanvraagt (onafhankelijk of u akkoord gaat of niet): Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK- en BTW-nummer, offerte- of factuurinformatie en indien van toepassing betaalgegevens: 10 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht.
 • Indien u een klacht heeft, verzamelen we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer inzake de melding. Deze worden tot 2 jaar na de melding bewaard om te kunnen voldoen aan eventuele gerechtelijke verzoeken of het kunnen opbouwen van een dossier.
 • Namen van deelnemers aan de cursussen worden door de opdrachtgever verstrekt ten behoeve van de cursus. Deze namen worden nadat de cursus/workshop is gegeven, onmiddellijk weer vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Helder Advies deelt geen persoonsgegevens met derden ten behoeve van de levering van diensten en producten. Helder Advies deelt persoonsgegevens uitsluitend persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Helder-Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Categorie Verwerker Doel Gegevens
Financieel Fides belastingadvies-

kantoor

Controleren administratie, belastingaangiftes Factuurinformatie, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer,

e-mailadres, betaalgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Helder Advies maakt geen gebruik van cookies.

 

Beveiliging

Helder Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anneke@helder-advies.nl