Terug naar het overzicht

10 jaar Helder Advies: Oogsten krachtige verhalen

 

Wat doe je als bedrijf om te markeren dat je inmiddels tien jaar aan de weg timmert? Een feest? Nee… ik wil met anderen delen wat mij in die jaren heeft geraakt. Want in de afgelopen tien jaar heb ik veel boeiende en inspirerende mensen ontmoet. Vaak heb ik gedacht dat in mijn ontmoetingen zulke mooie verhalen schuilen. Soms werd ook in mijn omgeving gezegd: je zou eens op moeten schrijven wat jij allemaal hoort. Mooie, ontroerende, grappige en bovenal krachtige verhalen van mensen die het er niet bij laten zitten als het tegen zit in het leven. Met bewondering heb ik gekeken en geluisterd naar de kracht van mensen in het omgaan met aandoening en beperking.

In de afgelopen jaren heeft Helder Advies talloze opdrachten uitgevoerd in de zorgsector en voor patiëntenverenigingen. Ik ben heel klein en voorzichtig begonnen vanuit de overtuiging dat er in de zorg nog zoveel verbeterd kan worden vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt. Tien jaar terug had ik al de overtuiging dat patiënten/cliënten en hun belangenbehartigers niet zozeer om meer vragen, maar vooral vragen, om andere meer passende antwoorden op hun klachten en vragen. Juist in deze tijd waarin bezuinigingen noodzakelijk zijn, is het van groot belang te luisteren naar gebruikers van zorg en welzijn. Zij kunnen en willen ook vertellen wat zij nodig hebben, maar ook wat niet strikt noodzakelijk is.

Tien jaar Helder Advies. Tien interviews met tien bijzondere mensen. Mensen die ik de afgelopen jaren heb ontmoet en die mij zijn bij gebleven. Ik had ook 100 mensen kunnen interviewen als tijd en geld onbeperkt zijn. Ik heb gepoogd om zo divers mogelijk publiek te interviewen: jong, oud, mannen en vrouwen. Mensen met aan-geboren handicaps en mensen die jong of oud een verworven handicap hebben. Sommigen zijn chronisch ziek; levenslang of in ieder geval de rest van het leven. Mensen met kanker die leven met de zekerheid dat het leven onzeker is.

Tien jaar Helder Advies; klein en heel bescheiden begonnen. Ik wist eigenlijk niet goed waar ik aan begon. Na drie jaar had ik met Helder Advies een (bescheiden) naam opgebouwd en na vijf jaar namen de vragen en opdrachten dermate toe dat ik collega’s moest vragen mee te werken.  Zo werken binnen Helder Advies in wisselende samenstelling minimaal twee mensen. Vanuit dezelfde gedrevenheid en met dezelfde missie. Het werken met collega’s heeft mij veel gegeven; het kunnen nadenken over de werkwijze, de koers die gevaren moet worden. Maar bovenal de inhoud is veel rijker en kwalitatief beter met een sparring partner. Zowel Marian Koning als Greetje Hingstman zijn geweldige collega’s, creatieve denkers en goede schrijvers. En niet te vergeten mijn dochter Petra, goede journalist, creatieve schrijver en websitebouwer en de stok achter mijn deur. Zij hebben dan ook een aantal van de interviews geschreven.

Het doel van deze website en het boekje is lezers te plezieren en wellicht te inspireren in het omgaan met tegenslag, ziekte, handicap en beperkingen. Daarnaast wil ik graag Helder Advies aan u voorstellen via de mensen met wie ik heb gewerkt. Niet door ze te vragen hoe ze met mij hebben gewerkt; dat is irrelevant, maar door hun verhaal te laten vertellen en op te tekenen.

Het maken van deze website en het boekje heeft mij ontzettend veel genoegen gedaan; met plezier zijn we Nederland door gereisd, zijn hartelijk ontvangen met eten, koeken, koffie en gebak. Met het maken van deze website heb ik ook drie prachtige fotografen ont-moet, Meriam de Lange, Roland van Mossel en Ron Visser, die met veelliefde en respect foto’s hebben gemaakt van de geïnterviewden.

Rest mij nog te zeggen: plezier, nieuwe energie en een glimlach bij het lezen.