Terug naar het overzicht

“Helder Advies is een begrip bij PGOsupport. Zij verzorgt diverse cursussen in ons open programma en op maat, over lotgenotencontact en verschillende aspecten van gespreksvoering. Deze cursussen worden door de jaren heen goed bezocht en hoog gewaardeerd. Dat is geen toeval: Helder Advies kent de wereld van patiëntenorganisaties van binnenuit, weet in te spelen op de individuele leerbehoefte maar houdt ook focus op het gemeenschappelijke doel van de cursus.
Ook is Helder Advies pro-actief als het gaat om ontwikkelingen in de zorgsector: die worden gesignaleerd en indien relevant wordt samen met PGOsupport bekeken of er aanleiding is om dienstverlening hiervoor te aan te gaan bieden.
Tot slot is werken met Helder Advies altijd plezierig omdat dit vanuit een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie gebeurt, van mens tot mens en met wederzijdse openheid, vertrouwen en respect.”