Onderzoek en panels


Klantenpanels

Helder Advies heeft ruime ervaring in het leiden van klantenpanels en spiegelgesprekken. Spiegelgesprekken zijn een bijzondere vorm van panelgesprekken, waarin aanbieders in de buitenste ring aanwezig zijn om te luisteren naar cliëntenwensen.

Uitkomsten

De uitkomsten van de klantenpanels zijn input voor verbeteringen in zorg- en welzijnsorganisaties en resulteren in meer aansluiting bij de wensen van klanten.

De uitkomsten van de klantenpanels kunnen ook input zijn voor kwalitatief onderzoek als basis voor het ontwikkelen van de CQ index. Ze vormen ook de basis voor het ontwikkelen van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. De kwaliteitscriteria worden vaak ingebracht bij het ontwikkelen van richtlijnen, protocollen en zorgstandaarden.

Wij hebben ruime ervaring met het leiden van panelgesprekken voor al deze doeleinden.

Kwaliteitscriteria en CQ-index

Helder Advies heeft bijvoorbeeld cliëntenpanels geleid van mensen met de ziekte van Parkinson ten behoeve van de CQ-index voor de ziekte van Parkinson. Dat gebeurde in opdracht van professor Bas Bloem van het UMC Nijmegen.

In opdracht van ARGO, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft Helder Advies cliëntenpanels geleid in het kader van de projecten 'apotheken door cliënten bekeken' en 'eerstelijnsgezondheidscentra door cliënten bekeken'.

Jongeren

Helder Advies heeft in opdracht van PGO-support de Obesitasvereniging ondersteund in het ontwikkelen van kwaliteitscriteria op basis van de ervaringen van jongeren met obesitas. Dat project resulteerde onder andere in een voorlichtingsfilmpje, gemaakt door jongeren die bij het project betrokken waren.

Rob de Graaf

Projectleider ‘Kwaliteitstraject Obesitas bij kinderen’

"Helder Advies heeft met jongeren een set kwaliteitscriteria opgesteld ten behoeve van de Nederlandse Obesitas Vereniging. Mede op basis hiervan heeft zij vervolgens voor ouders de folder ‘Zo wordt het lichter voor uw kind’ opgesteld en voor jongeren een filmpje ontwikkeld. In het project heb ik Anneke leren kennen als een bevlogen, betrokken adviseur die met veel kennis van zaken meedenkt met de opdrachtgever. Zij was altijd flexibel en voor nader overleg bereikbaar. Daarbij wist zij niet alleen verbinding te leggen tussen de verschillende belangen van organisaties en personen, maar had tegelijkertijd ook aandacht had voor de creatieve aspecten van de opdracht. Kortom, het was een genoegen met Anneke samen te werken."

Helder Advies

Hofstede de Grootkade 35
9718 KB, Groningen
a.helder@helder-advies.nl
tel: 050 - 313 15 25
gsm: 06 - 45 75 85 63